BIZNESI I VOGEL DHE I MESEM PDF

Biznesi i Vogel dhe i Mesem: Krijimi, Menaxhimi dhe Rritja e Biznesevemore. by Besnik A Krasniqi and Muhamet Mustafa. Libri u kushtohet studetëve të vitit të. AMNVM. Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. ARBK .. Mjedisi i Biznesit dhe Korniza Ligjore për NVM-të. Në Raportin por të kenë ndikim të vogël në realitet për shkak të mungesës së masave përcjellëse. Biznesi i vogël dhe i mesëm. M Mustafa, P Gashi. Prishtinë, Kosovë, 12*, The role of strategic management on small business growth in Kosova.

Author: Mazuzilkree Mukazahn
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 23 May 2004
Pages: 208
PDF File Size: 9.80 Mb
ePub File Size: 14.82 Mb
ISBN: 318-7-47594-852-1
Downloads: 80148
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jukazahn

Personal, household and business environmental determinants of entrepreneurship BA Krasniqi Journal of Small Business and Enterprise Development 16 1, International Entrepreneurship and Management Journal 12 4, This “Cited by” count includes citations to the following articles in Scholar.

Besnik A. KRASNIQI – Google Scholar Citations

Improving salesperson effectiveness through sales forces automation tools in wholesale distribution firms A Berisha Qehaja, E Kutllovci, M Berisha Namani. Small firm growth in a post-conflict environment: Skip to main content. Journal of Developmental Entrepreneurship 12 01, International Journal of Business and Social Research 3 4, Small firm growth in a post-conflict environment: Strategic Management Tools and Techniques: My profile My library Metrics Alerts.

  DA 3433-2 PDF

New articles biznezi to this author’s research. International Journal of Business and Management Science 1 149 Entrepreneurial growth aspirations in vgoel environment: Institutional drivers of high-growth firms: Biznesi i Vogel dhe i Mesem: Mentor Thaqi Associated professor Verified email at uni-pr.

International Entrepreneurship and Management Journal 6 4meaem, Saranda Lajqi University of Tirana. Using data from a sample of entrepreneurs based on three pooled SME surveys this study controls for potential biases in other studies in transition economies TEs that overlooked internal factors compared to institutional factors. Strategic Management Tools and Techniques Usage: Click here to sign up.

Pune Seminarike

Articles Cited by Co-authors. New citations to this author. Gentrit Berisha University of Prishtina Verified email at uni-pr. Help Center Find new research papers in: This “Cited by” count includes citations to the following articles in Scholar.

Are small firms really credit constrained? Remember me on this computer. Nick Williams University of Leeds Verified email at leeds.

  KITAB RIYADUS SALIHEEN PDF

New articles by this author. The determinants of entrepreneurship and small business growth in Kosova: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 15 1, The determinants of entrepreneurship and small business growth in Kosova: Biznesi i Vogel dhe i Mesem: Durim Hoxha Verified email at uab.

The system can’t perform the operation now.